აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ახალი ამბები

2016-08-25
საიას საჩივრის განხილვა
აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ ბათუმის 79-ე ოლქის გადაწყვეტილება, საიას საჩივართან დაკავშირებით, ძალაში დატოვა. საკითხს მხარი დაუჭირა კომისიის 8 წევრმა.

2016-08-24
24 აგვისტოს სხდომის შედეგები
24 აგვისტოს სხდომაზე, უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა რამდენიმე პროცედურულ საკითხზე იმსჯელეს. მათ შორის საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის ზოგიერთი პროცედურის განსაზღვრის შესახებ. დადგენილებით უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებსა და აპარატის თანამშრომლების ოლქებსა და უბნებში (საჭიროების შემთხვევაში) სხდომებზე დასწრების უფლება განესაზღვრა.

2016-08-19
უსკოს თავმჯდომარემ პ/გ „ცენტრისტებს“ საარჩევნო რეგისტრაცია გაუუქმა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 19 აგვისტოს განკარგულებით ბათილად იქნა ცნობილი კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 24 ივნისის N3 განკარგულება, რომლითაც პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტები“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისთვის დარეგისტრირდა.

2016-08-16
16 აგვისტოს სხდომის შედეგები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 16 აგვისტოს სხდომაზე კომისიის წევრებმა ორ ძირითად საკითხზე იმსჯელეს. მათ შორის საწვავის ლიმიტისთვის ხარჯების გამოყოფის შესახებ განკარგულებასა და საარჩევნო ღონისძიებების გრაფიკში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

2016-08-12
საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია დასრულდა
დღეს, 12 აგვისტოს, 18.00 საათზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სუბიექტების მიერ უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის განაცხადების შემოტანის ვადა ამოიწურა. საარჩევნო ადმინისტრაციას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით რეგისტრაციისთვის სულ 28 პოლიტიკურმა პარტიამ მიმართა. საარჩევნო ადმინისტრაციაში შევიდა ორი ისეთი პოლიტიკური პარტიის განცხადებაც, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, შესაბამისად მათ 19 აგვისტომდე უსკოში 3000 მხარდამჭერის ხელმოწერა უნდა წარადგინონ.

2016-08-09
9 აგვისტოს სხდომა

2016-08-09
უსკომ საიას საჩივარზე იმსჯელა

2016-08-04
საიას განცხადებას უსკო ბათუმის 79-ე საოლქო საარჩევნო კომისიას გადაუგზავნის

2016-08-04
4 აგვისტოს სხდომა

2016-08-03
IRI-ს საერთაშორისო დამკვირვებლები უსკოში

2016-08-01
შეხვედრა ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომიასიაში

2016-07-28
შეხვედრა საოლქო საარჩევნო კომისიებთან

2016-07-18
18 ივლისის სხდომა

2016-07-15
შეხვედრა "შშმ პირთა უფლებებისთვის" წარმომადგენელთან

2016-07-15
უსკოს სამუშაო შეხვედრა ოლქების თავმჯდომარეებთან

2016-07-14
გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა IRI-სთან

2016-07-14
14 ივლისის სხდომის შედეგები

2016-07-11
უსკოს საკონსულტაციო შეხვედრა მესამე სექტორთან

2016-07-06
შეხვედრა უსკოს ახალ თავმჯდომარესთან

2016-06-30
30 ივნისის სხდომის შედეგები

7/18 «პირველი 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ბოლო»

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016