აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2013 წელი

განკარგულება N1 04.01 - 2013 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 30.12 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2014 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 30.12 - საოლქო საარჩევნო კომისიების 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების ვადაგასული საარჩევნო

დოკუმენტაციის განადგურების აქტის ცნობად მიღების შესახებ

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016