აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2006 წელი

უსკოს თავმჯდომარის 2006 წლის განკარგულებები

განკარგულება N77 25.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2006 წლის 21 ივნისის #30 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N34 21.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის სამდივნოს შექმნის თაობაზე

განკარგულება N33 21.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N30 21.06 - საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე

განკარგულება N26 15.05 - რ. ზოიძის 84/11 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N24 11.05 - თ. დიასამიძის #80/8 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N16 13.04 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბალანსზე რიცხულ ფასეულობებზე მატერიალურად პასუხისმგებელ პირად ლ. სამნიძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N15 12.04 - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიიდან გ. ჩარკვიანის და ა. მახაძის ამოღების შესახებ

განკარგულება N11 31.03 - უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ

განკარგულება N7 14.03 - ა. ნაკაშიძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N6 14.03 - რ. ბოლქვაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016