აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს ოქმები - 2013 - 2015 წელი

2013 წელი

ოქმი N1 04.01

ოქმი N2 30.12

 

2014 წელი

ოქმი N1 13.03

ოქმი N2 23.10

ოქმი N3 29.12

 

2015 წელი

ოქმი N1 03.07

ოქმი N2 02.09

ოქმი N3 28.12

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საარჩევნო ჟურნალი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016