აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
დადგენილებები - 2020 წელი

დადგენილება N1 31.07  დანართი  - მხარდამჭერთა სიების შევსებისა და შემოწმების დამატებითი  წესის განსაზღვრის თაობაზე 

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016