აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2004 წელი

განკარგულება N17 20.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2004 წლის 10 დეკემბრის N14 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N16 20.12 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N15 20.12 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N14 10.12 - საოლქო საარჩევნო კომისიების სხდომების დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N13 09.12 - ხულოს N 84/12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ ჯემალ მელაძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N12 09.12 -  ხულოს N 84/11 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ რამაზ ბოლქვაძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N10 09.12 - შუახევის N 82/9 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ რამაზ ჯიბლაძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N09 09.12 - ქედის N 80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ ალი ნაკაშიძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N08 09.12 - ქედის N 80/7 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ ბადრი დიასამიძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N07 09.12 - ხელვაჩაურის N 83/6 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ ზაზა მიქელაძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N06 09.12 - ხელვაჩაურის N 83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ ნიაზ ბერიძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N05 09.12 - ქობულეთის N 81/4 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ ელგუჯა მეგრელიძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N04 09.12 - ქობულეთის N 81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ მამუკა წულუკიძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N03 09.12 - ბათუმის N 79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ მიხეილ ხაჟომიას დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N02 09.12 - ბათუმის N 79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარედ ნანული თხილაიშვილის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N01 09.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის მამუკა წულუკიძისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
განკარგულება N70 26.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის გ.მჭედლიძისათვის კომისიის მდივნის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N68 15.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N59 18.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის, ტარიელ დიასამიძის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

განკარგულება N58 18.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის, რაჟდენ ფუტკარაძის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ  

განკარგულება N57 17.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიის “საქართველოს მწვანეთა პარტიის” რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N56 17.06 - ბლოკი "ძლიერი აჭარა ერთიანი საქართველოსთვის" პარტიული სიით წარმოდგენილი უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის ალექსანდრე რუხაიას საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

განკარგულება N54 16.06  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის ზურაბ ქათამაძის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N53 13.06 - N81/4 საოლქო  საარჩევნო კომისიის წევრის  ეთერ დავითაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N52 13.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის 2004 წლის 13 ივნისის სამუშაო დღედ გამოცხადების თაობაზე

განკარგულება N51 10.06 - მერაბ კოსტავას საზოგადოების მიერ ხულოს 84/12 საარჩევნო ოლქში წარმოდგენილ მაჟორიტარი კანდიდატის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N49 10.06 - "მერაბ   კოსტავას  საზოგადოება"  პარტიის  პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N48 10.06 - "საქართველოს ახალი კომუნისტური პარტია" პარტიის პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N47 10.06 -  "საარჩევნო ბლოკი ძლიერი აჭარა ერთიანი საქართველოსათვის" პარტიის  პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N46 10.06 - "საქართველოს მწვანეთა პარტია"-ს პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N45 10.06 - პ/მ "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე 

განკარგულება N44 09.06 - "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" (სააკაშვილი-გამარჯვებული აჭარა) პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N43 09.06 - "დემოკრატიული სიმართლის პარტიის" პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N42 09.06 - "საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტიის" პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე 

განკარგულება N41 09.06 - "საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის" (ბერძენიშვილი-რესპუბლიკელები) პარტიული სიისა და საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე 

განკარგულება N38 09.06 - უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეულ პირთა ნარკოლოგიური შემოწმების თაობაზე

განკარგულება N37 07.06 - #82/10 საოლქო  საარჩევნო კომისიის წევრის მიხეილ მარგალიტაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N36 06.06 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებიდან დოკუმენტაციის მიღების თაობაზე

განკარგულება N35 05.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის 2004 წლის 6 ივნისის სამუშაო დღედ  გამოცხადების თაობაზე

განკარგულება N34 04.06 -  #84/12 საოლქო  საარჩევნო კომისიის წევრის არკადი კახაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N33 04.06 - #83/6 საოლქო  საარჩევნო კომისიის წევრის სულიკო მიქელაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N32 04.06 -  2004 წლის 20 ივნისის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის  საარჩევნო ბლოკ "ძლიერი აჭარა – ერთიანი საქართველოსათვის" და მისი წარმომადგენელის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N29 02.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი და საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის სამუშაო დღის ხანგრძლივობის განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N25 01.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი და საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის სამუშაო დღის ხანგრძლივობის განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N24 31.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების  შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N23 31.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების  შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N22 30.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების  შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N21 30.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N19 29.05 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის პოლიტიკური ორგანიზაცია "საქართველოს ახალი კომუნისტური  პარტია"-ს და მისი წარმომადგენელის რეგისტრაციის შესახებ 

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016