აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2020 წლის არჩევნები

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ

საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში

 

სამართლებრივი აქტები

საარჩევნო სუბიექტები

ოლქები და უბნები

მედია და დამკვირვებლები

შედეგები

  • 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შეჯამება
  • 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები
  • 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის შედეგები
  • 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ანგარიში
  • სტატისტიკა 
  • საინფორმაციო ბიულეტენი 
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016