აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2020 წლის არჩევნები

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის განკარგულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ 

საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში

 

სამართლებრივი აქტები

საარჩევნო სუბიექტები

ოლქები და უბნები

მედია და დამკვირვებლები

მეორე ტური

შედეგები

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016