აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2008 წლის არჩევნები

პარტიები

ოლქები

უბნები

დამკვირვებლები

მედია

შედეგები

 

 

ხელახალი არჩევნები


 

პარტიები

უბნები

დამკვირვებლები

მედია

შედეგები

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016