აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს ოქმები - 2009 წელი

უსკოს 2009 წლის ოქმები
 
ოქმი N5 29.12
ოქმი N4 10.11
ოქმი N3 24.09
ოქმი N2 24.07
ოქმი N1 12.01
ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016