აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს ოქმები - 2009 - 2011 წელი

უსკოს 2009 წლის ოქმები
 
ოქმი N5 29.12
ოქმი N4 10.11
ოქმი N3 24.09
ოქმი N2 24.07
ოქმი N1 12.01
უსკოს 2010 წლის ოქმები
 
ოქმი N3 29.12
ოქმი N2 02 09
ოქმი N1 02.03
უსკოს 2011 წლის ოქმები
 
ოქმი N3.30.12 
ოქმი N2 13.09
ოქმი N1 20.06
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საარჩევნო ჟურნალი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016