აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2020 წელი

განკარგულება N35 23.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ“ წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N34 22.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N33 21.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის ეკა ბესელია - პ.პ. „სამართლიანობისთვის“ წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N32 19.09 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ახალი პოლიტიკური ცენტრი“ წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N31 18.09 - საარჩევნო ბლოკში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“ გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N30 18.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაგაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N29 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის "ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა" წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N28 09.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N27 06.09 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2020 წლის 04 სექტემბრის №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N26 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „სოციალური სამართლიანობისათვის“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N25 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „საქართველოს რესპუბლიკური პარტია“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N24 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ალეკო ელისაშვილიმოქალაქეები“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N23 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „თავისუფალი საქართველო“ და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N22 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ლელო საქართველოსთვის“ და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N21 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ტრიბუნა,ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობა“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N20 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N19 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ევროატლანტიკური ვექტორი“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N18 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N17 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „თავისუფლებაზვიად გამსახურდიას გზა“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N16 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული იდეა“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N15 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N14 04.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების პარტია „საქართველო“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N13 04.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ჩვენი საქართველო - სოლიდარობის ალიანსი“ და მისი წარმომადგენლის
რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N12 04.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ და მისი წარმომადგენლის
რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N11 04.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N10 04.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული არჩევანი“ და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N9 04.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „სამართლიანობისთვის“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N8 04.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საქართველოს პოლიტიკური პარტია „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების
შესახებ

განკარგულება N7 03.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ახალი პოლიტიკური ცენტრი“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N6 03.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „საქართველოს კონსერვატიული პარტია“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N5 03.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N4 03.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N3 27.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „საქართველოს ხალხთა ერთობა გაერთიანებული, დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N2 03.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „პოლიტიკური მოძრაობა-გამარჯვებული საქართველო“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N1 21.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016