აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
აპარატი

საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი – სულხან ჩოგაძე
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მაია ცინარიძე

საარჩევნო პროცესების მართვის განყოფილება:

განყოფილების უფროსი - გიორგი რიჟვაძე

საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის დებულება

 

 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი – ფრიდონ ბათნიძე
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან ვარშალომიძე

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება:

განყოფილების უფროსი - ნერვისტან ფაღავა
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ოლღა თედორაძე

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულება

 

ინსტიტუციური განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - მაკა ლომაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება:

განყოფილების უფროსი - ნესტან ნაკაშიძე
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სოფიო ცეცხლაძე

ინსტიტუციური განვითარების განყოფილება:

განყოფილების უფროსი - რუსუდან ანანიაშვილი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ემა ნაკაშიძე

ინსტიტუციური განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულება

 

საფინანსო საბიუჯეტო დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - ლევან სამნიძე
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი) - ლია ჟორჟოლიანი

საფინანსო საბიუჯეტო დეპარტამენტის დებულება

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016