აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ახალი ამბები

2016-10-30
აქტივობა 17 საათისთვის
გაგაცნობთ ინფორმაციას ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ 17 საათის მდგომარეობით: ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობაა - 308 576 17 საათისთვის საკუთარი არჩევანი გააკეთა 95 041- მა ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 30,79% - ია.

2016-10-30
ამომრჩეველთა აქტივობა 15 საათისთვის
ამომრჩეველთა აქტივობა 15 საათისთვის: 2016 წლის 30 ოქტომბერი - მეორე ტური: ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - 308 576 აქტივობა: 78 870 ამომრჩეველი, 25.55 % ბათუმის N79 ოლქი (68,69,70)- 35 925 ამომრჩეველი, 22.59 % ქობულეთის N71 მაჟორიტარული ოლქი- 13 805 ამომრჩეველი, 27.98 % ხელვაჩაურის N72 მაჟორიტარული ოლქი- 13 371 ამომრჩეველი, 27.79%

2016-10-30
აქტივობა 12.00 საათისთვის
უსკოში მორიგი საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა, სადაც მედიის წარმომადგენლებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა 12 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა გააცნო. ნესტან ნაკაშიძის განცხადებით კენჭისყრა მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ამ დროისთვის საარჩევნო უბნებში დაახლოებით 10 საჩივარია დაწერილი, რაც ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხება.

2016-10-30
პირველი ბრიფინგი უსკოში
აჭარის ა.რ. ტერიტორიაზე განლაგებული 348-ვე უბანი გაიხსნა, დაწყებულია კენჭისყრის პროცედურა და მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. დაფიქსირდა რამდენიმე პროცედურული დარღვევა. მაგალითად, ერთ-ერთ უბანზე(69.79.24) საკონტროლო ფურცელი ჩააგდეს პირველი ამომრჩევლის ხელმოწერის გარეშე, ასევე (69.79.66)არ იყო ხმის მიცემის კაბინაზე ფოტო-ვიდეო გადაღემის ამკრძალავი ნიშანი, რაც ადგილზევე აღმოიფხვრა. ქობულეთის მე-10 და ბათუმის პირველ უბნებზე დაიწერა თითო საჩივარი, სადაც დამკვირვებლებს უბნის თავმჯდომარეებმა რეგისტრატორისგან მოშორებით დგომისკენ მოუწოდეს. შეგახსენებთ, აჭარაში, მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტური ექვსივე მაჟორიტარულ ოლქში მიმდინარეობს.

2016-10-29
30 ოქტომბრის ბრიფინგების განრიგი
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით ამომრჩევლის ინფორმირების მიზნით მედიისთვის რამდენიმე საინფორმაციო ბრიფინგს გამართავს. გარდა ამისა, არჩევნების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოქვეყნდება კომისიის ვებ-გვერდსა და ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე: www.usko.ge, www.facebook.com/ajarausko

2016-10-26
26 ოქტომბრის სხდომა
26 ოქტომბრის სხდომაზე აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა ორ ძირითად საკითხზე იმსჯელეს. განკარგულებით განისაზღვრა, იმ საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა და კომისიის წევრთა

2016-10-25
IRI-ს დამკვირვებლები უსკოში
2016 წლის 8 ოქტომბრის აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ ინფორმაცია IRI-ს დამკვირვებლებმა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისგან მიიღეს. პარმენ ჯალაღონიამ დამკვირვებლებს ინფორმაცია მიაწოდა საუბნო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის დღეს დაფიქსირებულ დარღვევებზე, ასევე ზემდგომი საარჩევნო ადმინისტრაციების მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებულ რეაგირებაზე.

2016-10-23
23 ოქტომბრის სხდომა
23 ოქტომბრის სხდომაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა 5 ძირითად საკითხზე იმსჯელეს. დადგენილებით დამტკიცდა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურისთვის N80 ქედის, N82 შუახევის და N84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი. სამივე ოლქის ხარჯები შეადგენს ჯამში 37 450 ლარს, რაც მოიცავს საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის საწვავის და სხვა საჭირო საქონლის შეძენის ხარჯებს, ასევე ოლქების დამხმარე პერსონალის ანაზღაურებას. სულ 23 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება 9 500 ლარია. იმ საოლქო საარჩევნო კომისიებითვის, სადაც მხოლოდ აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტური იმართება, განკარგულებით დამტკიცდა დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა, 7-7 ქედასა და შუახევში, ხოლო 9 ხულოში.

2016-10-21
21 ოქტომბრის სხდომა
აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა 21 ოქტომბრის სხდომაზე 7 ძირითად საკითხზე იმსჯელეს. კომისიამ შეაჯამა 2016 წლის 8 ოქტომბრის პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგები. განკარგულებით 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის თარიღად ოფიციალურად გამოცხადდა 30 ოქტომბერი.

2016-10-18
18 ოქტომბრის სხდომა
18 ოქტომბრის სხდომაზე, აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა ერთი ძირითადი საკითხი განიხილეს. განკარგულებით ცვლილება შევიდა „საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის დანამატის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ უსკოს 2016 წლის 6 სექტემბრის N36 განკარგულებაში.

2016-10-17
ინფორმაცია აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის შესახებ
ამომრჩევლისა და არჩევნებში ჩართული მხარეების ინფორმირების მიზნით, აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების თარიღი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მსგავსად, აჭარის ა.რ. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამაც განსაზღვრა. მეორე ტურის ჩატარების სავარაუდო თარიღი 30 ოქტომბერია.

2016-10-12
ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატთა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ

2016-10-11
ბრიფინგი უსკოში
2016 წლის 8 ოქტომბრის აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნებისთვის ჯამში დაიბეჭდა 585 400 ბიულეტენი, აქედან: გამოყენებული, პროპორციული და მაჟორიტარული ბიულეტენების რაოდენობა შეადგენს 326 696; გაბათილდა 5 829 პროპორციული და 7 282 მაჟორიტარული ბიულეტენი, ჯამში 13 111.

2016-10-09
8 ოქტომბრის აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნების პირველადი წინასწარი შედეგების შეჯამება დასრულდა.

2016-10-09
8 ოქტომბრის აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს პირველადი წინასწარი შედეგები 15 საათის მდგომარეობით
აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისია 8 ოქტომბრის აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს პირველად წინასწარ შედეგებს რეალურ დროში, ვებგვერდზე აქვეყნებს. 15:00 საათის მდგომარეობით 348 უბნიდან დამუშავებულია 265 შემაჯამებელი ოქმი. დათვლილი უბნების შესაბამისად, პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში პირველ ადგილზეა 44.79%-ით „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო,“ ხოლო მეორეზე 30% - ით „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.“ 5%-იანი ბარიერი წინასწარი მონაცემებით, გადალახული აქვს „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობისა“ და „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს.“ შეგახსენებთ ეს არის პირველადი წინასწარი მონაცემები.

2016-10-08
ამომრჩეველთა აქტივობა 20:00 საათისთვის
2016 წელი:20:00 საათი.აქტივობა: 162 076 ამომრჩეველი,52,5% (ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - 308 506) N79 - ბათუმის ოლქი (68,69,70) – 77,998 ამომრჩეველი,49% N71 - ქობულეთის ოლქი- 27,677 ამომრჩეველი,56,1% N72 - ხელვაჩაურის ოლქი- 24,459 ამომრჩეველი,50,8% N73 - ხულოს ოლქი- 31,942 ამომრჩეველი,61,2%

2016-10-08
ამომრჩეველთა აქტივობა 17 საათისთვის
2016 წელი:17:00 საათი. აქტივობა: 132 316 ამომრჩეველი,42,9% (ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - 308 506) N79 ბათუმის ოლქი (68,69,70) -63 852 ამომრჩეველი,40,1% N71 - ქობულეთის ოლქი-22 439 ამომრჩეველი,45.5% N72 - ხელვაჩაურის ოლქი- 20 060 ამომრჩეველი,41.7% N73 - ხულოს ოლქი- 25,965 ამომრჩეველი,49,8%

2016-10-08
ამომრჩეველთა აქტივობა 15:00 საათისთვის
2016 წელი:15:00 საათი. აქტივობა:108 871 ამომრჩეველი,35.2 % (ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - 308 506) N79 ბათუმის ოლქი (68,69,70) -52 308 ამომრჩეველი,32.9% N71 - ქობულეთის ოლქი- 18 611 ამომრჩეველი, 37.7% N72 - ხელვაჩაურის ოლქი- 17 063 ამომრჩეველი,35.4% N73 - ხულოს ოლქი- 20 889 ამომრჩეველი, 40.8 %

2016-10-08
აქტივობა 12.00 საათისთვის
2016 წელი: 12:00 საათი. აქტივობა:59 547 ამომრჩეველი,19.3% (ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - 308 506) N79 ბათუმის ოლქი (68,69,70) - 29 047 ამომრჩეველი, 18,27% N71 - ქობულეთის ოლქი- 10 106 ამომრჩეველი,20.4% N72 - ხელვაჩაურის ოლქი- 9 604 ამომრჩეველი,19.9% N73 - ხულოს ოლქი- 10 790 ამომრჩეველი,20, 7% % 2012 წელი: აჭარაში 12 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა:71 705 ამომრჩეველი,23.5%.(ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - 304 930)

2016-10-08
პირველი ბრიფინგი უსკოში
აჭარაში საქართველოს პარლამენტის პარალელურად აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნები იმართება. რეგიონში სულ 348 უბანია, შეფერხები გარეშე გაიხსნა ყველა უბანი. მათ შორის ერთი სპეც.უბანი - სასჯელაღსრულების ნომერ მე-3 დაწესებულებაში. ჩატარდა წილისყრა, გადანაწილებულია ფუნქციები. იყო რამდენიმე პროცედურული დარღვევა თუმცა, ადგილზე აღმოიფხვრა.

8/21 «პირველი 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ბოლო»

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016