აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

25 მაისის სხდომა
25 მაისი 2020

25 მაისის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომაზე უსკოს თავმჯდომარის მოადგილე აირჩიეს. ხმათა უმრავლესობით ეს თანამდებობა თორნიკე მჟავანაძემ დაიკავა. ამავე სხდომაზე კომისიამ განიხილა რამდენიმე პროცედურული საკითხი და მიიღო განკარგულებები. ცვლილებები შევიდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის N-5 და N-6 განკარგულებებში და უსკოს განკარგულებით დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2021 წლის საბიუჯეტო განაცხადი.

    

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016