აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ახალი ამბები

2016-04-12
დასრულდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია

2016-03-29
სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

2016-02-26
კონკურსი

2016-02-11
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

2016-02-03
დასრულდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია

2016-01-20
სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

2016-01-15
კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა სია
აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა სია

2015-12-30
კონკურსი

2015-12-28
28 დეკემბრის სხდომა

2015-10-15
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები დასრულდა

2015-09-04
26 სექტემბრიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები დაიწყო

2015-09-02
2 სექტემბრის სხდომა

2015-07-03
3 ივლისის სხდომა

2015-03-19
ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შესახებ

2014-12-29
29 დეკემბრის სხდომის შედეგები

2014-10-22
23 ოქტომბრის სხდომა

2014-10-15
ინფორმაცია
დასრულდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია

2014-09-30
ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შესახებ

2014-03-18
ინფორმაცია პროაქტიული გამოქვეყნებისათვის

2014-03-13
12 მარტის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა

9/18 «პირველი 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ბოლო»

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016