აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ახალი ამბები

2012-08-18
ინფორმაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებელთა რეგისტრაციის წესის შესახებ

2012-08-17
დასრულდა პარტიების რეგისტრაცია

2012-08-16
ინფორმაცია მედიისათვის

2012-08-14
შეხვედრა უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში

2012-08-13
13 აგვისტოს სხდომის შედეგები

2012-08-12
ინფორმაცია

2012-08-07
7 აგვისტოს სხდომის შედეგები

2012-08-05
პარტიებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანის ვადა ამოეწურათ

2012-08-04
პარტიებს უსკოს წევრების დანიშვნის ვადა დღეს ეწურებათ

2012-08-03
პრეს - რელიზი

2012-08-03
3 აგვისტოს სხდომის შედეგები

2012-08-01
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ

2012-07-31
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 31 ივლისის სხდომა

2012-05-23
23 მაისის სხდომა

2011-09-13
13 სექტემბრის სხდომა

2011-06-20
20 ივნისის სხდომა

2010-12-28
29 დეკემბრის სხდომა

2010-09-02
2 სექტემბრის სხდომის შედეგები

2010-03-02
2 მარტის სხდომა

2010-01-14
29 დეკემბრის სხდომის შედეგები

16/21 «პირველი 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ბოლო»

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016