აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ახალი ამბები

2007-06-27
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა
27 ივნისს გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა

2007-05-25
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა
25 მაისს გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მორიგი სხდომა

2007-04-25
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა
25 აპრილს გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მორიგი სხდომა.

18/18 «პირველი 15 16 17 18 ბოლო»

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016