აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ახალი ამბები

2013-01-29
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, არჩილ მიქელაძის განცხადება
მინდა გავაკეთო განცხადება, რომელიც ეხება აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესის შეცვლას და მოქმედი წევრებისათვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტას.

2013-01-04
4 იანვრის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა
4 იანვარს, აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში გაიმართა კომისიის სხდომა

2012-12-25
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის განცხადება
როგორც ცნობილია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში განიხილება კანონპროექტი, რომელიც ცვლის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესს და ითვალისწინებს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას.

2012-12-25
2012 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ანგარიში
აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს 2012 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ანგარიში წარუდგინა.

2012-10-31
31 ოქტომბრის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა
31 ოქტომბერს,უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში გაიმართა კომისიის სხდომა

2012-10-30
28 ოქტომბერს გაიმართა ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა
28 ოქტომბერს ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. სხდომა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, არჩილ მიქელაძემ გახსნა და კანონმდებლებს 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები გააცნო.

2012-10-18
18 ოქტომბრის სხდომა
18 ოქტომებრს ჩატარდა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა

2012-10-17
სხდომის ანონსი
ხვალ, 18 ოქტომბერს 15 საათზე გაიმართება აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა, რომელზეც შეჯამდება 2012 წლის 1 ოქტომბრის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები.

2012-10-04
ინფორმაცია
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ’’ კანონის თანახმად კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-7 დღისა (8 ოქტომბერი) წინასწარი მონაცემებით საარჩევნო ზღურბლგადალახული პარტიების/საარჩევნო ბლოკების პარტიული სიიდან სავარაუდოდ არჩეულმა ყველა უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატმა (გარდა ამ კანონის მე-8 და 40-ე მუხლის მე -8 პუნქტით განსაზღვრული პირებისა) უნდა გაიაროს ნარკოლოგიური შემოწმება და მათზე უნდა შედგეს შესაბამისი ცნობა, რომელშიც აღინიშნება, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატი ჯანმრთელია ან ნარკოტიკების მომხმარებელია.

2012-10-03
ბრიფინგი 18 საათზე
3 ოქტომბერს, 18 საათზე აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, არჩილ მიქელაძემ ბრიფინგი გამართა და საინფორმაციო საშუალებებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგები გააცნო. იხილეთ არჩევნების შედეგები.

2012-10-03
ინფორმაცია
3 ოქტომბერს, 12 საათზე უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა საინფორმაციო საშუალებებს გააცნო არსებული მონაცემებით აჭარის 2012 წლის 1 ოქტომბრის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების წინასწარი შედეგები. იხილეთ არჩევნების შედეგები

2012-10-01
ინფორმაცია კენჭისყრის დასრულების შესახებ
21 საათზე უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ არჩილ მიქელაძემ გამართა ბრიფინგი, რომელზეც საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია კენჭისყრის დასრულების შესახებ და გააცნო ამომრჩეველთა აქტივობა 20 საათისათვის. საქართველოს საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობა აჭარის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 60,12%-მა მიიღო.

2012-10-01
ინფორმაცია კენჭისყრის პროცესის შესახებ 17 საათის მდგომარეობით
17 საათზე უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში გაიმართა ბრიფინგი, რომელზეც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა საზოგადოებას 17.00 საათის მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტივობა გააცნო.

2012-10-01
ინფორმაცია კენჭისყრის პროცესის შესახებ 12.00 საათის მდგომარეობით
უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საზოგადოებას 12.00 საათის მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტივობა გააცნო

2012-10-01
ინფორმაცია
დღეს, 1 ოქტომბერს ტარდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები.

2012-09-29
განცხადება
ცესკოში რეგისტრირებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომელთაც სურვილი აქვთ ჰყავდეთ დამკვირვებლები უსკოში, წარდგენის ვადა დღეს, 18 საათზე ეწურებათ.

2012-09-28
დასრულდა პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაცია
დღეს დასრულდა პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაცია.

2012-09-28
ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა საარჩევნო ოლქების მიხედვით
1 ოქტომბრის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ოლქების მიხედვით:

2012-09-22
22 სექტემბრის სხდომის შედეგები
22 სექტემბერს უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ჩატარდა სხდომა, რომელზეც კომისიამ მიიღო შემდეგი განკარგულებები:

2012-09-22
22 სექტემბრის სხდომის ანონსი
დღეს, 22 სექტემბერს, 14 საათზე გაიმართება უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა.

14/21 «პირველი 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ბოლო»

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016