აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

29 აგვისტოს სხდომის შედეგები
29 აგვისტო 2016

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილეს. კომისიის წევრების გადაწყვეტილებით რეგისტრაციაში გატარდა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია „საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი.“(განკარგულება N30 29.08)

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციის ვადა 28 სექტემბერს იწურება, დამკვირვებელთა სიის წარდგენა კი 3 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი.

რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებს - 1-ლი ოქტომბერი არის ბოლო თარიღი საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციისთვის. 6 ოქტომბერს კი საერთაშორისო ორგანიზაციების დამკვირვებლების წარდგენის ვადა იწურება.

მედია საშუალებებმა წარმომადგენლების აკრედიტაციისთვის უსკოს 5 ოქტომბრამდე უნდა მიმართონ. 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016