აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

28 დეკემბრის სხდომა
29 დეკემბერი 2018

28 დეკემბერს, აჭარის ავტონომიური რესპიბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში გაიმართა სხდომა,რომელზეც კომისიამ განკარგულებით დაამტკიცა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  2019 წლის ხარჯთაღრიცხვა.

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016