აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

უსკოს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
03 მაისი 2019

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ინსტიტუციური განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა უსკოს წარმომადგენლებთან ერთად მუშაობა დაიწყო უსკოს 2020–2024 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე. ამ მიზნით უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც უსკოს წევრები და აპარატის თანამშრომლები შევიდნენ.
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე უსკოს მდივანმა, სოფიო კახაძემ წარმოადგინა სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტი. უსკო მიიჩნევს, რომ სტრატეგიული განვითარების დაგეგმვის სამუშაო პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანია საარჩევნო ადმინისტრაციის ჩართულობა და საჯაროობა, შემდგომ მისი ეფექტური და წარმატებული გამოყენებისათვის.

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016