აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

2020 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის უსკოში პირველი პარტია დარეგისტრირდა
21 ივლისი 2020

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  თავმჯდომარის 21 ივნისის განკარგულებით ,  უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებისათვის რეგისტრაციაში გატარდა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერთიანი საქართველო -დემოკრატიული მოძრაობა’’ საარჩევნო სახელწოდებით: ნინო ბურჯანაძე -ერთიანი საქართველო -დემოკრატიული მოძრაობა. (შემოკლებული დასახელება: ,,დემოკრატიული მოძრაობა’’).

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016