აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უბნები - 2012

საარჩევნო ოლქებში შემავალი საზღვრები და უბნები
 
უბნების მისამართები
 
 
საარჩევნო უბნების შემადგენლობა:
 
 
 
გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბნები
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საარჩევნო ჟურნალი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016