აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მაჟორიტარი კანდიდატები - 2012

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი კანდიდატები:

N79 ბათუმი

N80 ქედა

N81 ქობულეთი

N82 შუახევი

N83 ხელვაჩაური

N84 ხულო

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016