აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მაჟორიტარი კანდიდატები - 2008 (ხელახალი)

მერაბ სურმანიძე  - ,,საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია" (სეკპ)  .
ზაზა შაშიკაძე -  პ/გ ,,გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან დემოკრატები" 
თამარ კვაჭანტირაძე - პ/გ ,,ქართული დასი"   

 

 

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016