აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
ვიდეო რგოლები - არჩევნები 2020

2020 წელი

არჩევნების მეორე ტური - უსკო 2020

 

საიმიჯო კლიპი - უსკო 2020

 

ბიულეტენები - უსკო 2020

 

პარტიული სიის წარდგენა

 

უსკო-ს ცხელი ხაზი2016 წელი

მეორე ტური

 

საიმიჯო კლიპი

 

საიმიჯო კლიპი

 

არჩევნების დღე2012 წელი

არჩევნების დღე

 

კენჭისყრის დასრულება2008 წელი

მოდი არჩევნებზე

 

ადმინისტრაციული რესურსი

 

არჩევნების დღე

 

კენჭისყრის დასრულებაკანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016