აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
ვიდეო რგოლები - არჩევნები 2020

2020 წელი

პარტიული სიის წარდგენა

 

უსკო-ს ცხელი ხაზი2016 წელი

მეორე ტური

 

საიმიჯო კლიპი

 

საიმიჯო კლიპი

 

არჩევნების დღე

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016