აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2016 წლის 8 ოქტომბრის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის შექმნილი საარჩევნო ოლქების რუკები

2016 წლის 8 ოქტომბრის აჭარის ა. რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის შექმნილი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ინტერაქტიული რუკა

 

2016 წლის 8 ოქტომბრის აჭარის ა. რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის შექმნილი საარჩევნო ოლქების რუკები:

ოლქი №68 (ბათუმი)

ოლქი №69 (ბათუმი)

ოლქი №70 (ბათუმი)

ოლქი №71 (ქობულეთი)

ოლქი №72 (ხელვაჩაური)

ოლქი №73 (ხულო)

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016