აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მაჟორიტარულ ოლქებში წარდგენილი კანდიდატები

68 ბათუმი

69 ბათუმი

70 ბათუმი

71 ქობულეთი

72 ხელვაჩაური

73 ხულო

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016