აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2016 წლის 8 ოქტომბრის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის რეგისტრირებული პარტიები

2016 წლის 8 ოქტომბრის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პარტიები/ბლოკები

რეგისტრირებული პარტიები

რეგისტრირებული ბლოკები

 

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016