აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს ოქმები - 2010 წელი

უსკოს 2010 წლის ოქმები
 
ოქმი N3 29.12
ოქმი N2 02 09
ოქმი N1 02.03
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016