აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ესეების კონკურსი ახალგაზრდებისათვის
01 ნოემბერი 2021

ესეების კონკურსი ახალგაზრდებისათვის  „ჩემი ხმა დემოკრატიაში“


ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია იწვევენ 18 - 25 წლის ასაკის ახალგაზრდებს მონაწილეობა მიიღონ ესსეების კონკურსში, თემაზე - „ჩემი ხმა დემოკრატიაში“.


ესსეს თემა: „ჩემი ხმა დემოკრატიაში“


თემა უნდა განვითარდეს დღევანდელ საქართველოში საარჩევნო პროცესებისა და არჩევნებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობის ირგვლივ და ემყარებოდეს ავტორის პირად გამოცდილებასა და თვალსაზრისს.
სასურველია ესსეში მსჯელობა განვითარდეს შემდეგ საკითხებზე: არჩევნების მნიშვნელობა დემოკრატიულ პროცესებში, ახალგაზრდების როლი საარჩევნო პროცესებში, აქტიური ახალგაზრდა ამომრჩევლები და მათი გავლენა ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე, ერთი ხმის მნიშვნელობა და შედეგი, როგორ შეიძლება წახალისდეს ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში, პასიური ახალგაზრდა ამომრჩევლის პოზიცია და არგუმენტები, თუ რატომ არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში და რა შემთხვევაში მიიღებდა მონაწილეობას და სხვ.


ესსეში ასევე შესაძლებელია განხილულ იქნეს საარჩევნო პროცესებში ახალგაზრდების მონაწილეობის თაობაზე არსებული საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა.


მონაწილეობის პრინციპი
• ასაკი - 18 -25 წელი.
• ესსე უნდა დაიწეროს ქართულ ენაზე.
• მაქსიმალური მოცულობა - 1000 სიტყვა.
• ნამუშევრები მოწოდებული უნდა იყოს ელექტრონული ფოსტით, MS WORD ფორმატში, 12 pt ზომის (ნებისმიერი ფონტის შემთხვევაში) შავი ფონტით, სტრიქონებს შორის ორმაგი დაშორებით, დანომრილი გვერდებით.

გთხოვთ, თქვენი ესსე გამოგზავნოთ 2021 წლის 2 დეკემბრამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზეvictoria.koplatadze@coe.int
დადგენილი ვადის შემდეგ მიღებული ნამუშევრები არ იქნება განხილული.
შეფასება და კრიტერიუმები
ნამუშევრები შეფასდება ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთაგან დაკომპლექტებული ჯგუფის მიერ.

შეფასების კრიტერიუმები:
• კონკურსის მიზანთან და პირობებთან შესაბამისობა.
• ორიგინალური აზროვნება/მსჯელობა და შერჩეული თემის შესახებ ინფორმაციის ფართო და კომპლექსური ცოდნის დემონსტრირება.
• ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევა: შერჩეულ თემასთან მიმართებაში სისტემურად, ლოგიკურად გაანალიზების, შეფასებისა და დასკვნების გამოტანის უნარი.
ჯილდოები
სამი საუკეთესო ესსეს ავტორი დაჯილდოვდება: I ადგილი - 750 ლარის, II ადგილი 550 ლარის და III ადგილი 450 ლარის ღირებულების სასაჩუქრე ბარათებით.

სამ გამარჯვებულ ავტორს ასევე საშუალება ექნება საარჩევნო პერიოდში სტაჟირება გაიაროს უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში, ასევე - მონაწილეობა მიიღოს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სასწავლო-საგანმანათლებლო პროექტში ,,ჩემი პირველი არჩევნები“.

ოცდაათამდე საუკეთესო ნაშრომის ავტორი მონაწილეობას მიიღებს ესსეების კონკურსის „ჩემი ხმა დემოკრატიაში“ შემაჯამებელ დისტანციურ ღონისძიებაში, სადაც გაიმართება თემატური დისკუსია ევროპის საბჭოს საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობით და სამი გამარჯვებული ავტორის დაჯილდოების ცერემონია.

საავტორო უფლება
თქვენი ესსეს მოწოდების შემდეგ, ექსკლუზიური უფლება გვენიჭება, რომ გამოვცეთ და/ან გავავრცელოთ თქვენი ტექსტი ელექტრონულ ფორმატში, ნაბეჭდი ან ნებისმიერ სხვა სახით. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი სახელი ტექსტში ყოველთვის გარკვევით იყოს მითითებული და ვიტოვებთ ნაშრომში აუცილებელი სარედაქციო ცვლილებების შეტანის უფლებას.

ესსეების კონკურსი ტარდება ევროპის საბჭოს პროექტის „საარჩევნო პრაქტიკისა და პროცესის გამჭვირვალობის, ინკლუზიურობისა და სანდოობის მხარდაჭერა საქართველოში” ხელშეწყობით.

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016