აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

6 ივლისის სხდომა
06 ივლისი 2021

დღევანდელ სხდომაზე უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ უსკოს მდივანის კანდიდატურას უყარა კენჭი. კანონის თანახმად, უსკოს მდივნის ვაკანსიის წარმოშობის შემდეგ, კომისიის პირველივე სხდომაზე, წევრობის უფლებამოსილების ვადით, კომისია ირჩევს უსკოს მდივანს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. კენჭისყრის თანახმად, უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივანი - ტარიელ გოგიტიძე გახდა. დღევანდელ სხდომას ასევე პირველად დაესწრო უსკოს ახალარჩეული წევრი, ირაკლი გვარამია.

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016