აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Contacts

ფოტო გალერეა


საინფორმაციო კამპანია
წილისყრა უსკოში
შეხვედრა საოლქო საარჩევნო კომისიებთან
შეხვედრა ოლქების თავმჯდომარეებთან
შეხვედრა IRI-სთან
უსკოს სხდომა 14.07
უსკოს საკონსულტაციო შეხვედრა მესამე სექტორთან
უსკოს ახალი თავმჯდომარე
უსკოს სხდომა 18.07
ცესკოსა და უსკოს თავმჯდომარეების შეხვედრა
რეგიონალურ მედიასთან შეხვედრა
საჯარო დისკუსია-წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში
5
უსკოს სხდომები
უსკოს სხდომა 30.06
შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016