აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს ოქმები - 2011 წელი

უსკოს 2011 წლის ოქმები
 
ოქმი N3.30.12 
ოქმი N2 13.09
ოქმი N1 20.06
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016